Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Cmolas

Zdjęcia:

Województwo: podkarpackie
Firma: Gmina Cmolas
Powiat: kolbuszowski
Miejscowość: Cmolas
Kod pocztowy: 36-105
Ulica: Cmolas237b
E-mail: cmolas@cmolas.pl
Telefon: 172837702
Strona WWW: www.cmolas.pl
   
dodano: 2018.01.02
ważne do: 2018.01.23

Szczegóły ogłoszenia:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Cmolas - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.). Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w załączniku oraz są dostępne na stronie internetowej: http://www.cmolas.plhttp://www.cmolas.biuletyn.net/?bip=1&cid=1214&bsc=N. Ogłoszenie o niniejszym zamowieniu zostałom zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po nr 500067-N-2018 w dniu 2018-01-02.