Dzisiaj jest: 25.3.2018, imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Ogłoszenie:

II ustnym nieograniczonym przetargu w Dachnowie

dodano: 2017.10.11 ważne do: 2017.12.10 wyświetleń: 70
Szczegóły ogłoszenia:
    Burmistrz
Miasta i Gminy
   Cieszanów
Wyciąg z ogłoszenia o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dachnów
Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cieszanów, niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 1351/3
o pow. 0,0730 ha, działka nr 1351/4 o pow. 0,0256 ha, działka nr 1351/5 o pow. 0,0282 ha, działka
nr 1352/4 o pow. 0,1039 ha, działka nr 1352/5 o pow. 0,0587 ha, działka nr 1352/6 o pow. 0,0547 ha położonych w miejscowości Dachnów. Dla działek w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00030479/3.
Poprzedni przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 10.10.2017 r.
Obciążenie nieruchomości:
Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
L.p.Nr działki ewidencyjnejPowierzchnia
w m²
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Budownictwa jednorodzinnego
w Dachnowie”
Cena wywoławcza nieruchomości 
Data i godzina przetargu 
Kwota wadium w zł  /płatna do dnia
1.1351/3730Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej13 042,86 zł16.11.2017 r. godz. 8301 300,00 / 09.11.2017 r.
2.1351/4256Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej4 891,6516.11.2017 r. godz. 900489,00 / 09.11.2017 r.
3.1351/5282Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej;
2U- Tereny zabudowy usługowej6 807,9916.11.2017 r. godz. 930 680,00 / 09.11.2017 r.
4.1352/41039Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej29 382,1816.11.2017 r. godz. 10002 940,00 / 09.11.2017 r.
5.1352/5587Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej16 523,7616.11.2017 r. godz. 10301 650,00 / 09.11.2017 r.
6.1352/6547Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej15 913,6816.11.2017 r. godz. 11001 600,00 / 09.11.2017 r.
 
Przetargi odbędą się w dniu 16 listopada (czwartek) 2017 r. w pok. nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 09-11-2017 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
-              dokument potwierdzający tożsamość
-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z ni ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.
 
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  wsi Dachnów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub
tel. (0-16) 632 86 79

Cieszanów 2017-10-11
                                                                                 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny
 
 
 
Kontakt
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Aplikacja mobilna Publiczne.net już dostępna! Pobierz na swój telefon i bądź na bieżąco! Kliknij tutaj po szczegółowe informacje.