Dzisiaj jest: 24.5.2018, imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
Ogłoszenie:

1 ustny nieograniczony przetarg w Cieszanowie ul. Podwale

dodano: 2017.11.02 ważne do: 2018.01.01 wyświetleń: 69
Szczegóły ogłoszenia:
Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych
w Cieszanowie przy ul. Podwale
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1490) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 września 2015 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
 
ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonych w Cieszanowie oznaczonych jako działki 4322/14 o pow. 0,2000 ha, 4322/15 o pow. 0,1668 ha, 4322/16 o pow. 0,1474 ha, 4322/17 o pow. 0,1359 ha, 4322/18 o pow. 0,1244 ha, 4322/19 o pow. 0,1205 ha, 4322/20 o pow. 0,1221 ha, 4320/53
 o pow. 0,1355 ha,

 
Działki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajdują się na terenach oznaczonych symbolem 8MN i 9MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, przeznaczenie uzupełaniające: zabudowa usługowa
(z wyłączeniem usług uciążliwych).
 
 
nr działkicena [zł]wadium [zł]
4322/1448428,804843
4322/1544864,264487
4322/1641394,434140
4322/1739027,913903
4322/1836162,013617
4322/1935756,113576
4322/2032703,253271
4320/5343399,334340
 
 
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu
i podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 % ceny uzyskanej w przetargu
i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.
 
Przetargi odbędą się w dniu 06 grudnia 2017 r. w pok. nr 16 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1  w Cieszanowie według niżej zamieszczonego harmonogramu.

 
 
 
 
nr działkigodz. przetargu
4322/14900
4322/15930
4322/161000
4322/171030
4322/181130
4322/191200
4322/201230
4320/531300
 
 
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 28-11-2017 r.
(za termin wpłaty środków uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu).

 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej,
 • osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie,
 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
  o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
  (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków).
Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni
od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalone na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
 
Pozostałe warunki:
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:
- rozpoczęcie budowy – maksymalnie 2 lata od daty nabycia
- zakończenie budowy – maksymalnie 5 lat od daty nabycia
 1. Opłata roczna w wysokości 25 % ceny nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo
  do dnia podpisania aktu notarialnego.
 2. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
 3. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej , niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.
 
 
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 700 do godz. 1500 od poniedziałku do Piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71
 
 
 
 
Cieszanów, dnia 02-11-2017 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny
 
 
 
Kontakt
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Aplikacja mobilna Publiczne.net już dostępna! Pobierz na swój telefon i bądź na bieżąco! Kliknij tutaj po szczegółowe informacje.