Dzisiaj jest: 22.5.2018, imieniny: Emila, Neleny, Romy
Ogłoszenie:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

dodano: 2017.11.07 ważne do: 2018.01.06 wyświetleń: 74
Szczegóły ogłoszenia:
   Burmistrz
Miasta i Gminy
   Cieszanów
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPow. działki (w ha)Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaRoczny czynsz q żyta/zł (wywoławczy)Wysokość wadium
(w zł)

Działka nr 1403 obręb Dachnów uregulowana
w księdze wieczystej
nr PR1L/00030479/31,7174Lzr-ŁV- 0,0534 ha
Lzr-PsV – 0,0511 ha
Lzr–PsVI– 0,1177 ha
RIVa–1,4952 haDzierżawa rolna Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 5 lat od 19.12.2017 r.8,25 / 432,6345,00
Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. nr 17 o godz. 9:00.
Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie, nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 najpóźniej do dnia 01-12-2017 r. (za termin wniesienia wadium liczy się data wpływu środków na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów).
Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrał uchyla
się od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu oraz spełnią pozostałe warunki określone w ogłoszeniu.
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć Komisji oryginalne upoważnienie do reprezentowania w przetargu oraz aktualny odpis KRS.
 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
Każdy z uczestników przetargu może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości. 
W przypadku niezaskarżania w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowym urzędzie na okres 7 dni. Organizator przetargu ustali termin podpisania umowy i powiadomi o tym podmiot bądź osobę wyłonioną na dzierżawcę.
Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  wsi Dachnów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela
się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79.
Cieszanów 06-11-2017 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny
 
 
 
Kontakt
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Aplikacja mobilna Publiczne.net już dostępna! Pobierz na swój telefon i bądź na bieżąco! Kliknij tutaj po szczegółowe informacje.