Dzisiaj jest: 21.5.2018, imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Ogłoszenie:

Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym nieograniczonym przetargu

dodano: 2018.01.15 ważne do: 2018.02.14 wyświetleń: 69
Szczegóły ogłoszenia:
    Burmistrz
Miasta i Gminy
   Cieszanów
Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Dachnów
Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cieszanów, położonych w miejscowości Dachnów.
Dla działek w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00030479/3.
Obciążenie nieruchomości:
Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
Nr działki ewidencyjnejPowierzchnia
w ha
 
Opis nieruchomościStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy CieszanówCena wywoławcza nieruchomości 
Data i godzina przetargu 
Kwota wadium w zł  /płatna do dnia
1792/430,7761Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo- biurowym, budynkiem magazynowym, budynkiem składowym i budynkiem CPN wraz z infrastrukturą zewnętrzną.Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej148 600 zł16.02.2018 r.
godz. 90015 000 zł /
08.02.2018 r.
Uwaga!!!
Z przedmiotu sprzedaży wyłączone są prefabrykowane płyty drogowe znajdujące się na nieruchomości
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego (piątek) 2018 r. w pok. nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu
do dnia 08-02-2018 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
-              dokument potwierdzający tożsamość
-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z ni ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.
 
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  wsi Dachnów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub
tel. (0-16) 632 86 79

Cieszanów 2018-01-12
                                                                                 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny
 
 
Kontakt
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Aplikacja mobilna Publiczne.net już dostępna! Pobierz na swój telefon i bądź na bieżąco! Kliknij tutaj po szczegółowe informacje.